Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

TALLERS I XERRADES DINS EL PLA D'IGUALTAT

DIMECRES 28 DESEMBRE 2022

D'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, el pla d'igualtat és un «conjunt ordenat de mesures adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, que tendeixen a assolir en una organització la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar tot tipus de discriminació per raó de sexe, amb l'establiment dels objectius concrets a assolir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seva consecució, i els sistemes de seguiment i avaluació dels objectius fixats».


L'Ajuntament de Sant Guim de Freixenet ha realitzat un seguit d'accions tals com xerrades, tallers per tal de crear espais de trobada per les dones. S'ha pogut realitzar gràcies a l'ajut de la Diputació de Lleida per import 1.507,50.-€

Amb la col.laboració de:

Galeria d'imatges