Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Transport públic

horaris_octubre_2019.jpg

Des del dilluns, 20 febrer 2017, la Segarra és la primera comarca de Catalunya on es porta a terme un servei de transport públic integrat i a la demanda per donar servei a totes les poblacions de la comarca.

La major part del projecte es desenvolupa gràcies i per mitjà d’un acord entre totes les administracions implicades, Direcció General de Transports, ATM Lleida, Consell Comarcal de la Segarra i la concessió de transport de viatgers V.GC.55, de la qual és titular Cots Alsina.

Aquest projecte, té dos objectius principals, l’un és comunicar les poblacions del Nord de la comarca amb Guissona i les del Sud amb Cervera, amb uns horaris que permeten enllaçar per anar a Barcelona o Lleida amb Renfe, Alsina Graells ALSA i La Hispano Igualadina MONBUS, així com un ramal des de Sant Guim de Freixenet fins a La Panadella, per tal que qualsevol persona de qualsevol poble de la comarca pugui anar al matí a Lleida o Barcelona, i quan arribi a l’última hora de la tarda, pot tenir un enllaç fins la seva població.

Per una altra part, com a segon objectiu és donar servei a les persones de la Segarra que vulguin anar o tornar a Guissona o Cervera per comprar, anar al metge, o qualsevol altra gestió.

Per altra banda i fora dels serveis subvencionats per la Direcció General de Transports, aquest nou projecte permet, gràcies al vist i plau del Departament d’Ensenyament i del Consell Comarcal de la Segarra, que dins les rutes del transport escolar es puguin utilitzar les places sobreres, si és que n’hi ha, la qual cosa depèn de cada ruta, per donar servei a persones o alumnes que no siguin escolars d’ensenyament obligatori.

L’increment de serveis a disposició de la població de la Segarra, passa d’uns 1.600 a quasi 20.000 serveis any, i aquest increment es fa evident en tots els àmbits, tant de calendari o dies de serveis, com d’horaris, com amb l’increment de línies i rutes noves que s’han creat.

En tots els casos el pagament és amb preus subvencionats i sistemes de pagament d’ATM Lleida.

Quadre de preus targeta ATM (tarifes vàlides fins a 31/12/17):

 TARGETA

 

1 ZONA

2 ZONES

T-10

9,80.-€

15,25.-€

T-10/30

7,80.-€

12,35.-€

T-50/30

29,90.-€

43,60.-€

T-MES

39,40.-€

57,05.-€

FAMILIES MONOPARENTALS I NOMBROSES

 

 

T-MES FM/FN General

31,50.-€

45,65.-€

T-MES FM/FN Especial

19,70.-€

28,50.-€

T-70/90 FM/FN General

54,90.-€

85,40.-€

T-70/90 FM/FN Especial

34,30.-€

53,40.-€

PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR

 

 

T-MES Aturat

9,80.-€

 

  

1 zona inclou: comarques del Pla de Lleida.

2 zones inclou: comarques del Pla de Lleida més Lleida ciutat.

Els títols es poden adquirir als següents punts de Cervera: Paeria, estancs, llibreria Cucafera, Cafeteria Onze de Setembre. A Sant Guim es poden recarregar els títols a Cal Forn (C/Major, 55).

El servei a demanda està pensat per les poblacions i zones on la demanda no permet tenir un servei fix, degut a la falta d’usuaris, i que a pesar d’això puguin gaudir del dret a servei públic de transport de viatges.  En aquest projecte el funcionament és, que quan una persona d’un poble de la Segarra vol utilitzar el servei per anar a Guissona o Cervera, al metge, a comprar o per enllaçar amb Renfe, MONBUS o ALSA, ha de contactar amb Cots Alsina, i sol·licitar-ho el dia feiner anterior fins les 12.00h. matí, la qual cosa es pot fer mitjançant telèfon (973.532.127), SMS, Whatsapp (677.494.905) o mail (cotsalsina@cotsalsina.com), i també es pot deixar establerta d’una manera fixa i periòdica la freqüència o necessitat d’aquell servei, uns dies u horaris determinats.

També hi ha un increment de les freqüències des de La Segarra, tant a Lleida com a Barcelona per part dels operadors RENFE, Alsina Graells ALSA i de La Hispano Igualadina MONBUS.

Amb la futura implantació de la “T Mobilitat” a nivell de tot Catalunya, previst pel 2020/2021 i gràcies a l’estar amb aquest projecte totes les poblacions de la comarca dins ATM Lleida, faria que qualsevol persona de qualsevol poble de La Segarra, tindria servei amb la mateixa targeta tant per anar del seu poble a Guissona o Cervera, com per anar a Lleida o Barcelona.

Per totes les parts s’ha volgut remarcar el fet que sense la bona sintonia i implicació de totes les parts, no hauria sigut possible aquest gran acord, i hi ha hagut una gran implicació del Consell Comarcal, dels Ajuntaments, de ATM Lleida, de la Direcció General de Ports i Transports, així com dels operadors Renfe, MONBUS, ALSA i COTS ALSINA.