Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Regidoria d'Urbanisme

Francesc d'Assís Lluch Majoral

Regidoria encarregada de la gestió de permisos i llicències d'obres així com de l'aplicació del planejament urbanístic vigent al municipi.

En les tasques més important és la de gestió i ordenació del territori, fent que es compleixi la normativa d'àmbit superior que sigui aplicable segons la legislació vigent sigui sectorial o general i segons l'abast autonòmic, estatal o europeu. Pel que fa a la normativa local pròpia es té la responsabilitat de redactar i fer cumplir la normativa a través del que fixa la llei autonòmica d'urbanisme: la qual és actualment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (conegut coloquialment com a POUM i antigament com a Normes Subsidiàries (NNSS).

Les llicències d'obres es diferencien en majors i menors segons el seu grau d'actuació i per obtenir-les cal dirigir-se a la regidoria d'urbanisme on a través dels serveis tècnics prestats per l'Arquitecte Municipal se'ls informarà de tota la documentació i tràmits necessaris.

La clau d'aquesta regidoria ha de ser el creixement equilibrat i sostenible del municipi, mantenint un equilibri dels sectors agrícola, ramader, industrial, serveis i residencial per tal que hi hagi oferta i varietat de tots, i sense que cap d'ells comprometi el desenvolupament dels altres.

BUTLLETÍ-1 DEL PROGRAMA D'INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. POUM (Pla d'ordenació urbanística municipal)

El cicle econòmic actual amb la pressió de la demanda immobiliària probablement derivada de la promoció estratègica del municipi, entre i dins l'àrea d'influència metropolitana de Lleida i Barcelona potenciat per l'Autovia A-2 i de l'Eix Transversal, s'ha trobat un augment de peticions de llicències de construcció de nous habitatges.

L'Ajuntament de Sant Guim de Freixenet considera necessàri posar l'èmfasi en la necessitat de definir les polítiques públiques, i, en concret, el planejament integral i estratègic del territori, amb la participació dels ciutadans i ciutadanes de Sant Guim de Freixanet. El programa estableix les formes de consulta i divulgació dels projectes urbanístics que caldrà establir quins seran els mitjans d'accés dels ciutadans als projectes i a la planificació i la documentació corresponent, així com quina serà la prestació d'assistència tècnica perquè es pugui comprendre correctament les propostes urbanístiques presentades.

alcaldia@santguim.cat