Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Sant Guim de Freixenet

Codi
251924
Comarca
Segarra
Població
1.059
Superfície
25,1
Densitat
42,2
Altitud
738

Superfície (km²)

Municipi
25,1
Comarca
722,72
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
42,2
Comarca
32,4
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
551
Comarca
12.270
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
508
Comarca
11.142
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
1.059
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
146
Comarca
3.644
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
646
Comarca
15.632
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
206
Comarca
3.249
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
61
Comarca
887
Catalunya
250.143

Població

Municipi
1.059
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
74
Comarca
1.886
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
356
Comarca
8.487
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
99
Comarca
1.557
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
22
Comarca
340
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
551
Comarca
12.270
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
72
Comarca
1.758
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
290
Comarca
7.145
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
107
Comarca
1.692
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
39
Comarca
547
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
508
Comarca
11.142
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
803
Comarca
15.383
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
67
Comarca
1.638
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
189
Comarca
6.391
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
1.059
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
900
Comarca
16.934
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
159
Comarca
6.478
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
1.059
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
462
Comarca
8.639
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
89
Comarca
3.631
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
551
Comarca
12.270
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
438
Comarca
8.295
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
70
Comarca
2.847
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
508
Comarca
11.142
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
12
Comarca
334
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
20
Comarca
317
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
32
Comarca
651
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
170
Comarca
4.075
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
52,9
Comarca
78,2
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
8
Comarca
111
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
87
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
9
Comarca
198
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
5
Comarca
127
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
9
Comarca
119
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
14
Comarca
246
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
3
Comarca
49
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
51
Comarca
11
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
2
Comarca
59
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
53
Comarca
70
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
18
Comarca
369
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
7
Comarca
200
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
2
Comarca
58
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
16
Comarca
311
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
18
Comarca
369
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
86
Comarca
4.694
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
8,17
Comarca
22,52
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
0,1
Comarca
1,53
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
8,08
Comarca
20,99
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
1.043
Comarca
21.009
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
930
Comarca
16.973
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
943
Comarca
17.647
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
705
Comarca
13.379
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
1.532
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
1.043
Comarca
22.541
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
4
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
7
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
7
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
3
Comarca
47
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
2
Comarca
13
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
2
Comarca
46
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
7
Comarca
129
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
15
Comarca
247
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
27,3
Comarca
25
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
25,6
Comarca
33,4
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22
Comarca
20,2
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
25,1
Comarca
21,5
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
773
Comarca
14.417
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
67,7
Comarca
66,5
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
726
Comarca
13.945
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
85
Comarca
83,7
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
743
Comarca
14.051
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
60,4
Comarca
60,2
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
48,3
Comarca
47
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
780
Comarca
14.349
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
541
Comarca
9.891
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
105
Comarca
2.666
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
646
Comarca
12.557
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
449
Comarca
10.524
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
936
Comarca
19.034
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
296
Comarca
6.317
Catalunya
1.833.679

Dones

Municipi
193
Comarca
4.501
Catalunya
1.582.659

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
489
Comarca
10.818
Catalunya
3.416.338

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
510
Comarca
11.268
Catalunya
3.565.035

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
310
Catalunya
10.300

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
240
Comarca
5.885
Catalunya
454.930

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
250
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
2.960
Catalunya
2.327.430

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
305
Comarca
9.405
Catalunya
2.943.190

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
530
Catalunya
21.770

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
245
Catalunya
37.790

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
235
Catalunya
69.970

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
1.135
Catalunya
429.340

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
115
Comarca
2.145
Catalunya
558.875

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
1.510
Catalunya
556.740

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
60
Comarca
1.915
Catalunya
714.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
190
Comarca
1.590
Catalunya
708.480

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
4.385
Catalunya
963.565

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
305
Comarca
9.405
Catalunya
2.943.190

Comptes de cotització

Municipi
33
Comarca
706
Catalunya
247.208

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
294
Comarca
5.001
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
764,03
Comarca
867,31
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
119
Comarca
2.268
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
126
Comarca
2.152
Catalunya
775.829

Total

Municipi
245
Comarca
4.420
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
1,7
Comarca
54,4
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
8,3
Comarca
206,9
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
5
Comarca
59,7
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
26,2
Comarca
515,6
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1,9
Comarca
64
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
43,1
Comarca
900,6
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
18,4
Comarca
379,2
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
24,7
Comarca
521,4
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
43,1
Comarca
900,6
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
485
Comarca
8.605
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
133
Comarca
1.243
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
144
Comarca
1.899
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
762
Comarca
11.747
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals

Municipi
485
Comarca
8.605
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals

Municipi
485
Comarca
8.605
Catalunya
2.944.944

RFDB (milers d'euros)

Municipi
16.038
Comarca
335.685
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
15,9
Comarca
14,8
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
87,1
Comarca
81,1
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
1.200
Comarca
18.672
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
30.838
Comarca
36.922
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
211
Comarca
313
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.729
Comarca
21.861
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.440
Comarca
6.032
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.762
Comarca
40.986
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
78
Comarca
2.682
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.840
Comarca
43.668
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
1.760
Comarca
39.747
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
2
Comarca
690
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
424
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
125
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
1.762
Comarca
40.986
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
7
Comarca
44
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
58
Comarca
1.268
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
65
Comarca
1.312
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
41
Comarca
953
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
24
Comarca
359
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
65
Comarca
1.312
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
34
Comarca
10.062
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
5.205
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
427
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
29.828
Comarca
338.812
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
138.000
Comarca
1.426.695
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
2.506
Comarca
5.627
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
18
Catalunya
15.106

Hotels - 2020

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
3.083

Places d'hotels - 2020

Municipi
0
Comarca
251
Catalunya
318.954

Càmpings - 2021

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings - 2021

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
269.985

Turisme rural - 2021

Municipi
4
Comarca
49
Catalunya
2.540

Places de turisme rural - 2021

Municipi
26
Comarca
384
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
687
Comarca
13.615
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
86
Comarca
1.733
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
242
Comarca
3.997
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
88
Comarca
1.128
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
1.103
Comarca
20.473
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,96
Comarca
1,27
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
60,8
Comarca
57,5
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
4
Comarca
54
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
676,36
Comarca
108.975,44
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions