Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Sant Guim de Freixenet

Codi
251924
Comarca
Segarra
Població
1.152
Superfície
25,1
Densitat
45,9
Altitud
738

Superfície (km²)

Municipi
25,1
Comarca
_
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
45,9
Comarca
_
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
605
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
547
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
1.152
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
176
Comarca
_
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
704
Comarca
_
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
219
Comarca
_
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
53
Comarca
_
Catalunya
256.461

Població

Municipi
1.152
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
91
Comarca
_
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
391
Comarca
_
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
105
Comarca
_
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
18
Comarca
_
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
605
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
85
Comarca
_
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
313
Comarca
_
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
114
Comarca
_
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
35
Comarca
_
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
547
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
846
Comarca
_
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
76
Comarca
_
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
230
Comarca
_
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
1.152
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
944
Comarca
_
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
208
Comarca
_
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
1.152
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
497
Comarca
_
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
108
Comarca
_
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
605
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
447
Comarca
_
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
100
Comarca
_
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
547
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
12
Comarca
_
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
19
Comarca
_
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
31
Comarca
_
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
185
Comarca
_
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
54,1
Comarca
_
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
9
Comarca
_
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
7
Comarca
_
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
13
Comarca
_
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
126
Comarca
_
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
138
Comarca
_
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
81
Comarca
_
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
57
Comarca
_
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
36
Comarca
_
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
435
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Llars d'una persona

Municipi
126
Comarca
_
Catalunya
762.624

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
21
Comarca
_
Catalunya
159.150

Llars de parelles sense fills

Municipi
93
Comarca
_
Catalunya
597.161

Llars de parelles amb fills

Municipi
123
Comarca
_
Catalunya
965.843

Llars monoparentals

Municipi
63
Comarca
_
Catalunya
430.471

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
9
Comarca
_
Catalunya
74.108

Llars

Municipi
435
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
8
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
14
Comarca
_
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
28
Comarca
_
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
23
Comarca
_
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
28
Comarca
_
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-3,54
Comarca
_
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
32,71
Comarca
_
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
29,18
Comarca
_
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
1.043
Comarca
_
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
930
Comarca
_
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
943
Comarca
_
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
705
Comarca
_
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
1.043
Comarca
_
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
7
Comarca
_
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
15
Comarca
_
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
21,8
Comarca
_
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
27,5
Comarca
_
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,7
Comarca
_
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
28,1
Comarca
_
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
723
Comarca
_
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
76,8
Comarca
_
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
741
Comarca
_
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
58,8
Comarca
_
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
727
Comarca
_
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
72,5
Comarca
_
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
721
Comarca
_
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
75
Comarca
_
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
465
Comarca
_
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
48
Comarca
_
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
513
Comarca
_
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
384
Comarca
_
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
897
Comarca
_
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
310
Comarca
5.990
Catalunya
1.864.245

Dones

Municipi
205
Comarca
4.425
Catalunya
1.662.630

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
515
Comarca
10.415
Catalunya
3.526.870

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
530
Comarca
10.950
Catalunya
3.707.545

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
295
Catalunya
10.260

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
250
Comarca
6.100
Catalunya
460.625

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
230
Catalunya
153.715

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
2.745
Catalunya
2.409.580

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
315
Comarca
9.370
Catalunya
3.034.175

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
30
Comarca
455
Catalunya
21.005

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
145
Catalunya
36.575

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
185
Catalunya
69.835

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
50
Comarca
1.045
Catalunya
432.525

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
110
Comarca
1.825
Catalunya
559.940

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
1.405
Catalunya
548.655

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
60
Comarca
1.765
Catalunya
723.790

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
200
Comarca
2.075
Catalunya
725.200

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
4.130
Catalunya
1.036.530

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
315
Comarca
9.370
Catalunya
3.034.175

Comptes de cotització

Municipi
28
Comarca
666
Catalunya
244.783

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
296
Comarca
_
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
959,21
Comarca
_
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
123
Comarca
_
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
128
Comarca
_
Catalunya
795.474

Total

Municipi
251
Comarca
_
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
6,2
Comarca
_
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,2
Comarca
_
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
25,3
Comarca
_
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1,8
Comarca
_
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
35,6
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
13,8
Comarca
_
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
21,8
Comarca
_
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
35,6
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
437
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
252
Comarca
_
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
689
Comarca
_
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
63,4
Comarca
_
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
318
Comarca
_
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
87
Comarca
_
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
33
Comarca
_
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
438
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
19,9
Comarca
_
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
51
Comarca
_
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
96
Comarca
_
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
126
Comarca
_
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
153
Comarca
_
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
438
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
93,6
Comarca
_
Catalunya
100

RFDB (milers €)

Municipi
15.488
Comarca
_
Catalunya
135.705.727

RFDB per habitant (milers €)

Municipi
15,1
Comarca
_
Catalunya
17,6

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
85,8
Comarca
_
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
1.202
Comarca
_
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
30.759
Comarca
_
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
212
Comarca
_
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
20.779
Comarca
_
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.282
Comarca
_
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.903
Comarca
_
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.904
Comarca
_
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.566
Comarca
_
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
279
Comarca
_
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
26
Comarca
_
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
24
Comarca
_
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.903
Comarca
_
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
61
Comarca
_
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
17
Comarca
_
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
588
Comarca
_
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
16.210
Comarca
_
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
92.855
Comarca
_
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
26
Comarca
_
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
711
Comarca
_
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
88
Comarca
_
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
251
Comarca
_
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
85
Comarca
_
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
1.135
Comarca
_
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,9
Comarca
_
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
63,5
Comarca
_
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
2.302,56
Comarca
_
Catalunya
3.823.878,74